Контакти

Офис:

гр. София
кв. Оборище
ул."Св. Св. Крили и Методий" 12

 0877 99 6666   

info@botticelli.bg

Седалище и адреса на управление на „БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД:
гр. Долна баня
област София
община Долна баня
м. „Съръмеше”, кв. 121


Пишете ни