Орган за алтернативно решаване на спорове

Орган за алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци на територията на Република България в обхвата на дейността, която осъществяваме в Магазина ни, е:

Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник.

Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg ; e-mail: adr.sofia@kzp.bg